พิธีอัญเชิญ พระสีวลี โดยพระครูอุดมสราภิรักษ์ (เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์) และพระสมพงศ์ฐิตโสภโณ

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
และเลขานุการนายกฯ
เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ พระสีวลี โดยพระครูอุดมสราภิรักษ์
(เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์) และพระสมพงศ์ฐิตโสภโณ
เพื่อให้ พุทธศาสนิกชน ไว้สักการะบูชา เป็นสิริมงคลแก่ชาวตำบลสระโบสถ์
ณ วัดสว่างอารมณ์