พิธีอัญเชิญ พระสีวลี พระสังกัจจายน์ พระอสีติมหาสาวก ณ วัดสว่างอารมณ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ
พระสีวลี พระสังกัจจายน์ พระอสีติมหาสาวก
เพื่อให้ พุทธศาสนิกชน ไว้สักการะบูชา เป็นสิริมงคลแก่ชาวตำบลสระโบสถ์
ณ วัดสว่างอารมณ์