พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ และวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Memorandum of Understanding (MOU)
ระหว่าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ และ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี