พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Memorandum of Understanding (MOU)
“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ”
ระหว่าง
วัดโพธิปักขิยธรรม ,วัดสว่างอารมณ์ ,เทศบาลตำบลสระโบสถ์
,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระโบสถ์ ,โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์
,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และโรงงานน้ำตาลสระบุรี จำกัด สาขาสระโบสถ์
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์