พานิชย์จังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์และร้านสะดวกซื้อ

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ทีมพานิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายเชฎ์ฐ เชาวน์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ทต.สระโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์และร้านสะดวกซื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) และขอความร่วมมือไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา