ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศรายุทธ ศรีทอง ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย น.ส. สังวาลย์ แก้วโสตร์ ท้องถิ่นอำเภอ, เจ้าหน้าที่ สอ.สระโบสถ์, เจ้าหน้าที่ รพ.สระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่ ทต.สระโบสถ์ รับคณะลงพื้นที่ตรวจจาก พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจ ตลาดสด ทต.สระโบสถ์, ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และระบุราคาสินค้าและบริการให้ครบถ้วนตามมาตรการของพาณิชย์จังหวัดลพบุรี