ประเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนทางหลวงสาย 3326 ถึงแยกวังขอน หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ทางหลวงสาย3326