สระโบสถ์

ประวัติเทศบาล

ความเป็นมาของสระโบสถ์

สระโบสถ์ เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอโคกสำโรง ต่อมาทางราชการได้แยกพื้นที่การปกครองโดยยกฐานะตำบลสระโบสถ์ มหาโพธิ นิยมชัย ห้วยใหญ่ ทุ่งท่าช้าง รวมเป็นอำเภอสระโบสถ์จนถึงปัจจุบัน การสร้างบ้านเรือนครั้งแรกของหมู่บ้านสระโบสถ์ เริ่มขึ้นตรงบริเวณต้นมะขามใหญ่ข้างอุโบสถหลังเก่าของวัดสว่างอารมณ์ มีประมาณ 3-4 หลังคาเรือน จึงเริ่มสร้างวัดสระโบสถ์ขึ้น ด้วยการขุดสระน้ำแล้วนำดินมาปั้นเป็นก้อนอิฐขนาดใหญ่เพื่อสร้างอุโบสถ จึงได้ชื่อว่า บ้านสระโบสถ์ เพราะมีสระน้ำและอุโบสถอยู่ใกล้เคียงกัน ผู้สูงอายุบางท่านบอกว่า ขณะขุดมีการขุดพบซากก้อนอิฐ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นอุโบสถแต่หาหลักฐานไม่พบ ปัจจุบันตำบลสระโบสถ์ ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน

สระโบสถ์

ในปัจจุบัน

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เดิมมีพื้นที่ ๖ ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมองค์การบริหารส่วนตำบลสระโบสถ์ กับ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งหมด ๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๒,๕๐๐ ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ ประมาณ ๒ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ ๖๙ กิโลเมตร

วิถีวัฒนธรรมตลาด 100 ปี ตำบลสระโบสถ์

สระโบสถ์

วิถีวัฒนธรรม

บ้านสระโบสถ์