ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน ThaID

📢 ประกาศ 📢

✅ สามารถเช็คดู บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผ่านโทรศัพท์ 📱 ได้แล้วนะครับ

DIGITAL ID ระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน แอปพลิเคชัน ThaID

ผู้ประสงค์ลงทะเบียนใช้งานระบบพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ได้ทั้งในระบบ IOS และ Android