ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ถนนบริเวณซอย 16 ถึงบริเวณทางแยกเข้าสายกลาง (ร้านกาแฟคุณหลิว) งดใช้เส้นทาง

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ถนนบริเวณซอย 16 ถึงบริเวณทางแยกเข้าสายกลาง (ร้านกาแฟคุณหลิว) เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ ทางเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จะดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ ณ ที่นี้