ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสระโบสถ์ ร่วมกับ นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยได้มอบหมวกและผ้ากันเปื้อนให้กับผู้ประกอบการในตลาด พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-19 ได้แก่ หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และมอบถุงผ้าให้กับผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลสระโบสถ์