ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว (เทศบาลตำบลสระโบสถ์) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 และ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.