ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระโบสถ์ การประชุมและการอบรม เรื่อง โภชนาการเมนูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีห่างไกลโรคซึมเศร้า และการประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและการอบรม เรื่อง โภชนาการเมนูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีห่างไกลโรคซึมเศร้า และการประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้

– ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุโดย อสม.

– สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ

-การดูแลโภชนาการอาหารเมนูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.สระโบสถ์

– การดูแลสุขภาพจิตใจให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า โดยเจ้าหน้าที่คลีนิคฟ้าใส รพ.สระโบสถ์

-ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรม

– มอบเงินสวัสดิการสมาชิกนอนป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาล

– มอบถุงยังชีพ(ข้าวสาร)ให้สมาชิกชมรมและผู้ยากไร้ในชุมชน

-มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่ ต.สระโบสถ์