ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 15:30 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสระโบสถ์ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ณ บริเวณอาคารดับเพลิงเก่า (หลังตลาดสดเทศบาล)