ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ปี 2565 สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม