ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตลาดสดเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.

นายกเทศมนตรี นายอุบล กล้วยดี รองนายกเทศมนตรี  นายบล ปิ่นทอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อความปลอดภัยให้กับแม่ค้า และผู้มาใช้บริการตลาดสด ด้วยความปรารถนาดีจาก นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์

ในวันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดสดเทศบาลเปิดให้บริการเป็นปกติ