ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการของโควิด-19 ด้วยตนเอง และตรวจคัดกรอง ATK

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ประสานให้ นายเดชกัมปนาท ภู่งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลสระโบสถ์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังสังเกตอาการของโควิด-19 ด้วยตนเอง และตรวจคัดกรอง ATK ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ครั้งที่ 1 หลังจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 125 คน ผลตรวจ ไม่พบเชื้อทั้งหมด และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและจะดำเนินการตรวจซ้ำครั้งที่ 2 ภายใน 5-7 วัน