ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดลพบุรี ในร้านจำหน่ายอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายศรายุทธ ศรีทอง ปลัดอำเภอสระโบสถ์ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสระโบสถ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดลพบุรี เรื่อง งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และให้คำแนะนำร้านจำหน่ายบุหรี่ ให้ดำเนินการจำหน่ายบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 พร้อมลงตรวจร้านที่จำหน่ายอาหารที่มีการทอดโดยใช้น้ำมันทอดซ้ำ และตรวจสอบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ใส่สารอันตรายต่อสุขภาพ

-ร้านอาหารทุกร้านปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี

-ไม่พบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-ร้านที่จำหน่ายอาหารโดยการทอดรับคำแนะนำไปปฏิบัติตามเพื่อลดสารโพลาร์ในน้ำมัน