ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางข้างโรงงานน้ำตาลถึงถนนทางแยกบ้านสามแยกมาเจริญ

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ถนนสายข้างโรงงานน้ำตาลถึงถนนทางแยกบ้านสามแยกมาเจริญ เนื่องจากในขณะนี้ทางเทศบาลตำบลสระโบสถ์ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนและโดยมีเครื่องจักรกำลังทำงานจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนนเส้นดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ ณ ที่นี้