ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเชิงรุก และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเชิงรุก และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

พร้อมแนบสื่อการสอนหญิงตั้งครรภ์ เรื่อง การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ภาพพลิก.pdf