ประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้า

 

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ขอประชาสัมพันธ์การดับไฟฟ้า เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสระโบสถ์ จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ โดยจะทำการดับไฟในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5,6,7,9

 

 

 

 

Leave a Comment