ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ราคาประเมินทุนทรัพย์

Leave a Comment