ประกาศเทศบาลบตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสะพานห้วยใหญ่ ถึงคลองตากุด หมู่  8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลูกรังสะพานห้วยใหญ่