ประกาศเทศบาลตำบสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์ส หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CamScanner 04-07-2565 09.13

Leave a Comment