ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (รถนั่งส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกส่วนกลาง