ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนสายหลังเมรุวัดโพธิปัก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาหลังเมรุวัด