ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลาะคลองน้ำเขียวหลังโรงเรียน อนุบาลสระโบสถ์ ถึงถนนเทศบาล สาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสอนราคาหลังรร.