ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนสายบ้านครูสมพงษ์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา