ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะราคา