ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ๋อมแซฒท่อระบายน้ำบริเวณไร่นายสวิชย์ กล้วยดี หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะราคา