ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอู๋ ถึงร้านเจ๊มณี หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก่อสร้างคสล.ม.10