ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังจากถนนหมายเลข 3326 ถึงถนนสายแยกมาเจริญ หมู่ 4-11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CamScanner 09-01-2022 10.03