ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์สติกคอนกรีตหรือถนนลูกรังถนนหมายเลข 3326 ถึงถนนสามแยกมาเจริญ หมู่ 4-11 ด้วยวิธีประกวดราคาิืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CamScanner 08-30-2022 16.05