ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแทงค์ บ้านนายชำนาญ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CamScanner 03-15-2565 09.12

Leave a Comment