ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาในเขตเทศบาล บริเวณหอถังแชมเปญสนามเด็กเล็ก ถึงบ้านนายยงยุทธ จันทะโพธิ์ หมู่ 7 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

ยงยุทธ ม.7

Leave a Comment