ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสายส่งหลักระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่กลุ่มอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1111

Leave a Comment