ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วางท่อระบายน้ำศูนย์เด็ก

Leave a Comment