ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายประสิทธิ์ ห้าวหาญ ถึงหลังลานข้าวนายทิน มังกรทอง หมู่ที่ 7

CamScanner 07-08-2563 10.41.51

Leave a Comment