ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางลงไร่นายปลิว มังกรทอง หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะม.11

Leave a Comment