ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางลงนาตาแต่งไปถึงนานางเพย เพ็ชรคง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะม.5

Leave a Comment