ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณตลาด 100 ปี หมู่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

Leave a Comment