ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสระโบสถ์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางและนโยบายในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ร่วมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวในระหว่างมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

Leave a Comment