เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ตรา

สัญลักษณ์

เป็นรูปอุโบสถของวัดสว่างอารมณ์และมีสระน้ำล้อมรอบ