ตรวจหาและซ่อมแซมจุดที่น้ำประปารั่วไหล

วันที่ 11 ก.ค. 2566
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
รองนายกฯ รองปลัดฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการประปา
ได้ทำการตรวจหาและซ่อมแซมจุดที่น้ำประปารั่วไหล
บริเวณ หมู่ 6 ,7 ,8 และ 9 จึงทำการหยุดจ่ายน้ำประปา
ในช่วงเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ที่ผ่านมา
ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบไร้สาย (กระจายเสียง)
ไปในเบื้องต้นแล้ว