ตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังขณะฝนตก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เวลา 17:30 น. – 20:00 น.
นำโดย นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ และ นายสมปอง ทนหมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ได้ดำเนินการลงพื้นตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังขณะฝนตก บริเวณหมู่ 8 ,12
เนื่องจากมีกองดินลงไปทับถมอุดท่อระบายน้ำ จึงทำให้น้ำหนุนสูงท่วมบริเวณตลาดสดเทศบาลฯ
และบริเวณถนน หมู่ 12 โดยใช้ยานพาหนะตัดหน้าขุดหลังขุดกองดินไปในเบื้องต้น

ล่าสุดวันที่ 22 สิงหาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
มอบหมายให้ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ลงพื้นตรวจสอบจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง (หมู่ 8 ,12) ของเมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
เพิ่มเติม หมู่ 7 ,9 ,10 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ยังมีบางจุดเป็นน้ำที่รอการระบาย