ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ต.สระโบสถ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของพายุโนรู

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย 2565 นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วยนายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ต.สระโบสถ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของพายุโนรู และเร่งดำเนินการช่วยเหลือยกอุปกรณ์ของใช้ขึ้นที่สูง และเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้น ต.สระโบสถ์