ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 30 ก.ย 2565 นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณตลาดร้อยปี หมู่ที่ 2 และตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน