ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง 10 ก.ค.66

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์
คณะผู้บริหาร สำนักปลัดเทศบาล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
จากพายุฝนฟ้าคะนอง
ทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจ
รวมถึงมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน