ตรวจสอบงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแทงค์ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านนายชำนาญ

เมื่อวันจันทร์ 27 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธ์   ศรีสุวรรณ์ ปลัดเทศบาล ร่วมด้วยกรรมการตรวจรับ และช่างผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแทงค์ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านนายชำนาญ