ตรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำไหลหลาก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสระโบสถ์  นำโดยว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ จ.ส.อ นฤพนธ์ พันธุ์ยฤทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้นำชุมชน ฯ พร้อมยานพาหนะตรวจการณ์ หมายเลข บท-8918  ได้ลงตรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำไหลหลาก ของตำบลสระโบสถ์ และได้เร่งรัดหาแนวทางแก้ไขจากเร่งด่วนต่อไป

Leave a Comment